Čelične konstrukcije i nadstrešnice

Od umjetnosti,      preko moderne funkcije,      do konstrukcija      -      Tradicija    ●    Iskustvo    ●    Kvaliteta    ●    Projektiranje    ●    Savjetovanje
Od umjetnosti,      preko moderne funkcije,      do konstrukcija      -      Tradicija    ●    Iskustvo    ●    Kvaliteta    ●    Projektiranje    ●    Savjetovanje

RAZNONAMJENSKE ČELIČNE GRAĐEVINE I ELEMENTI ● NADSTREŠNICE ● REKLAMNI STUPOVI I PANOI ● OSTALO


Ovisno o tipu i namjeni čeličnih konstrukcija, izrađujemo ih na način da izdrže sva moguća stalna (vl. težina, korisna težina, pokrovi, obloge..) i promjenjiva opterećenja (vjetar-sisanje, vjetar-tlak, snijeg, temperaturne promjene..) tj. njihovu najnepovoljniju kombinaciju.

Za potrebne čelične nosače koristimo standardne, kombinaciju standardnih i izvedbene poprečne presjeke.

Na svim čeličnim elementima vrši se odgovarajuća priprema za zavarivanje ovisno o vrsti zavarenog spoja, koji se izvodi tako da ima veću sigurnost od osnovnog materijala. Odgovarajuća antikorozivna zaštita vrši se po svim pravilima struke ili zahtjevu kupca te se nakon završene montaže korigira završni sloj.


Postanite jedan od naših klijenata