Jednostavne kapije i ograde

Od umjetnosti,      preko moderne funkcije,      do konstrukcija      -      Tradicija    ●    Iskustvo    ●    Kvaliteta    ●    Projektiranje    ●    Savjetovanje
Od umjetnosti,      preko moderne funkcije,      do konstrukcija      -      Tradicija    ●    Iskustvo    ●    Kvaliteta    ●    Projektiranje    ●    Savjetovanje

KLIZNE KAPIJE ● ZAOKRETNE KAPIJE ● BALKONSKE OGRADE ● OGRADE ZA STEPENICE/STUBIŠTA ● DVORIŠNE OGRADE ● OGRADA VENECIJANER ● OGRADE ZA POSEBNE NAMJENE


Klizne kapije, zbog postojeće situacije ili zahtjeva kupca, izrađujemo kao: jednokrilne, dvokrilne raznosmjerne, dvokrilne istosmjerne, dvokrilne kombinirane, ravne i lučne (zakrivljene) i to sve sa pripadajućim ovjesom. Donja vodilica je uvijek vruće cinčana.

Zaokretne kapije, također, izrađujemo kao: jednokrilne, dvokrilne, trokrilne, četverokrilne, ravne i lučne (zakrivljene) i to sve sa pripadajućim okovom. Višekrilna zaokretna kapija može biti klasičnog „zasebnog“, „preklopnog“ ili „harmonka“ tipa.

Ograde i kapije izvodimo raznovrsnim kombinacijama kvadratnih cijevi, pravokutnih cijevi, profiliranih cijevi, okruglih cijevi, kutnih profila, kvadreta, plosnatih profila, okruglih profila, rebrastih okruglih profila, limova, istegnutog metala, mreže 5/5, mreže 3/3, Q mreže, R mreže i žičanog pletiva. Pošto svakog profila zasebno ima u raznim veličinama/debljinama s kupcem dogovaramo/predlažemo najbolju funkcionalnu i estetsku kombinaciju.

Priprema, zavari, antikorozivna zaštita, temeljenje (montaža) i završna obrada su po pravilniku struke.


Postanite jedan od naših klijenata