Kontakt

Od umjetnosti,      preko moderne funkcije,      do konstrukcija      -      Tradicija    ●    Iskustvo    ●    Kvaliteta    ●    Projektiranje    ●    Savjetovanje
Od umjetnosti,      preko moderne funkcije,      do konstrukcija      -      Tradicija    ●    Iskustvo    ●    Kvaliteta    ●    Projektiranje    ●    Savjetovanje

Kontakt obrazac


Kontakt podaci

  • Marka Marulića 33, 21209 Mravince, Solin
  • 021 219 408
  • 091 504 22 20
  • ivica@bravar-mont.hr

Bravar-Mont d.o.o.

  • MBS: 060083734
  • OIB: 83318973545
  • IBAN: HR8223400091100027738 (PBZ)
  • Temeljni kapital: 20.000,00 kn
  • Uprava: Ivica Marković