Kovane velike kapije

Od umjetnosti,      preko moderne funkcije,      do konstrukcija      -      Tradicija    ●    Iskustvo    ●    Kvaliteta    ●    Projektiranje    ●    Savjetovanje
Od umjetnosti,      preko moderne funkcije,      do konstrukcija      -      Tradicija    ●    Iskustvo    ●    Kvaliteta    ●    Projektiranje    ●    Savjetovanje

Velike klizne kapije ● Velike zaokretne kapije ● Velike preklopne kapije ● Velike klizno zaokretne kapije


Kovane klizne kapije, zbog postojeće situacije ili zahtjeva kupca, izrađujemo kao: jednokrilne, dvokrilne raznosmjerne, dvokrilne istosmjerne, dvokrilne kombinirane, ravne i lučne (zakrivljene) i to sve sa pripadajućim ovjesom. Donja vodilica je uvijek vruće cinčana.

Kovane zaokretne kapije, također, izrađujemo kao: jednokrilne, dvokrilne, trokrilne, četverokrilne, ravne i lučne (zakrivljene) i to sve sa pripadajućim okovom. Višekrilna zaokretna kapija može biti klasičnog „zasebnog“, „preklopnog“ ili „harmonka“ tipa.

Kovane kapije izrađujemo potpuno ili umjereno od kovanog željeza koristeći raznovrsne kovane/ukrasne elemente, kovane (tučene) cijevi, kovane (tučene) kvadratne šipke, okrugle šipke, kovano (tučeno) plosnato željezo i ostale spojne elemente.

Umjereno kovane kapije izrađujemo kombinacijom nekovanih (glatkih) željeznih profila (cijevi, šipke, plosnato željezo) sa raznovrsnim ukrasnim kovanim elementima koje također daju lijep izgled a umjerenu cijenu.

Za sve velike kapije našim kupcima dajemo savjet za antikorozivnu zaštitu, izgled (dizajn) elemenata, način ugradnje ovjesa kapije, debljinu/jačinu ugrađenih željeznih elemenata, vrstu i ton boja i finalnu efektnu lokalnu obradu (zlato, srebro, bakar).


Bravar-Mont-001_kovane_velike_kapije
Bravar-Mont-002_kovane_velike_kapije

Postanite jedan od naših klijenata