Polikarbonatne LEXAN svjetlosne konstrukcije

Od umjetnosti,      preko moderne funkcije,      do konstrukcija      -      Tradicija    ●    Iskustvo    ●    Kvaliteta    ●    Projektiranje    ●    Savjetovanje
Od umjetnosti,      preko moderne funkcije,      do konstrukcija      -      Tradicija    ●    Iskustvo    ●    Kvaliteta    ●    Projektiranje    ●    Savjetovanje

NADSTREŠNICE ZA TERASE ● AUTO NADSTREŠNICE ● AUTOBUSNE NADSTREŠNICE ● MINI NADSTREŠNICE ZA ULAZNA VRATA ● KROVNI SVJETLARNICI ● PLASTENICI ● ZIMSKI VRTOVI ● OGRADE SA POLIKARBONATOM ● SVJETLEĆE REKLAME ● POLIKARBONATNE PREGRADE/FASADE ● OSTALO


Pri izradi raznovrsnih konstrukcija sa pokrovom ili oblogom od polikarbonata koristimo saćaste (višeslojne) i homogene (pune) polikarbonate raznovrsnih debljina i nijansi sa integriranim slojem UV zaštite od zračenja.

Kod same ugradnje saćastih polikarbonata koristimo sve spojne i završne elemente od polikarbonata, aluminija, aluminijskih folija, pocinčanog čelika, poliamida i gumenih profla. Posljedica toga je: pravilna/stručna ugradnja, neometano temperaturno rastezanje/skupljanje i dugotrajan ljep izgled.

Polikarbonat je otporan na udarce, može se savijati u ovisnosti o debljini, propušta količinu svjetlosti u ovisnosti o nijansi, ima karakterističnu nosivost u ovisnosti o smijeru rebra i načinu polaganja te je dobar toplinski izolator i na osnovu svega toga dajemo najoptimalniju preporuku i stručni savjet.

Bravar-Mont-620_polikarbonatne_lexan_svjetlosne_konstrukcije
Bravar-Mont-621_polikarbonatne_lexan_svjetlosne_konstrukcije

Postanite jedan od naših klijenata