Nadstrešnice i sjenice za automobile

Od umjetnosti,      preko moderne funkcije,      do konstrukcija      -      Tradicija    ●    Iskustvo    ●    Kvaliteta    ●    Projektiranje    ●    Savjetovanje
Od umjetnosti,      preko moderne funkcije,      do konstrukcija      -      Tradicija    ●    Iskustvo    ●    Kvaliteta    ●    Projektiranje    ●    Savjetovanje

Natkrivanje parking prostora može se izvesti sa vodonepropusnim tj. čvrstim pokrovima ili prozračnim pokrovima.

Vodonepropusni čvrsti pokrovi za parking prostore mogu biti u različitim opcijama izgleda, toplinske izolacije i vrste materijala te su u funkciji hlada i zaštite od oborina. Za ove pokrove je čelična primarna i sekundarna konstrukcija statički kontrolirana jer ovi pokrovi prenose cijelo opterećenje vjetra, snijega i vl. težine na konstrukciju. Najučestaliji čvrsti vodonepropusni pokrovi su trapezni metalni panel sendvič sa poliuretanskom ispunom, metalni panel sendvič u obliku i boji crijepa, kupa/crijep, obični trapezni lim, lim u obliku crijepa, polikarbonatne lexan ploče i obična pvc tenda.

Prozračni pokrovi za parking prostore mogu biti u različitim opcijama izgleda i vrste materijala te su samo u funkciji hlada, tj. u funkciji da u ljetnim mjesecima zaštiti automobile od pregrijavanja na suncu. Za ove pokrove se čelična primarna i sekundarna konstrukcija mora izvesti sa pripadajućom zadovoljavajućom statikom jer ovi pokrovi prenose smanjeno opterećenje vjetra i snijega na konstrukciju, ovisno o koeficijentu prozračnosti i vrsti/stanju prozračnog pokrova. Najučestaliji prozračni pokrovi su zelena pvc prozračna mreža, prozračna tkanina/tenda, trstika/bambus, pokrov od živog raslinja…

Ovisno o vrsti pokrova za natkrivanje konstrukcije za auto parking mogu biti ravne/pravokutne, zaobljene/lučne, tipske ili moderne/unikatne po dogovoru i savjetu.


https://bravar-mont.hr/wp-content/uploads/2019/03/Bravar-Mont-530_auto_parking_nadstresnice_sjenice.jpg
https://bravar-mont.hr/wp-content/uploads/2019/03/Bravar-Mont-531_auto_parking_nadstresnice_sjenice.jpg

Postanite jedan od naših klijenata