Moderne kapije i ograde

Od umjetnosti,      preko moderne funkcije,      do konstrukcija      -      Tradicija    ●    Iskustvo    ●    Kvaliteta    ●    Projektiranje    ●    Savjetovanje
Od umjetnosti,      preko moderne funkcije,      do konstrukcija      -      Tradicija    ●    Iskustvo    ●    Kvaliteta    ●    Projektiranje    ●    Savjetovanje

● KLIZNE KAPIJE
● ZAOKRETNE KAPIJE
● BALKONSKE OGRADE
● OGRADE ZA STEPENICE/STUBIŠTA
● DVORIŠNE OGRADE


Klizne kapije, zbog postojeće situacije ili zahtjeva kupca, izrađujemo kao: jednokrilne, dvokrilne raznosmjerne, dvokrilne istosmjerne i dvokrilne kombinirane i to sve sa pripadajućim ovjesom. Donja vodilica je uvijek vruće cinčana.

Zaokretne kapije, također, izrađujemo kao: jednokrilne, dvokrilne, trokrilne i četverokrilne i to sve sa pripadajućim okovom. Višekrilna zaokretna kapija može biti klasičnog „zasebnog“, „preklopnog“ ili „harmonka“ tipa.

Ograde i kapije izvodimo raznovrsnim kombinacijama metalnih profila/lamela, limova i zakrivljenih/profiliranih limova. Pošto se svaka kombinacija može izvesti sa različitim dispozicijama/razmacima i veličinama s kupcem dogovaramo/predlažemo najbolju funkcionalnu i estetsku kombinaciju.

Priprema, zavari, antikorozivna zaštita, temeljenje (montaža) i završna obrada su po pravilniku struke.


Bravar-Mont-430_moderne_kapije_i_ograde
Bravar-Mont-418_moderne_kapije_i_ograde

Postanite jedan od naših klijenata